Pågående planarbete

Diarienr
2012-19481

Projektnamn
Snödroppen 28 m m

Beskrivning
Ändring av gällande plan. 5 mindre flerbostadshus + en 8 avd. förskola. Notera att handlingar till plansamrådet 29/2-15/4 2016 finns under rubrik " Planskede" som INTE är gulmarkerad. Två planskeden finns utskrivna, vilket är ett fel i det nya systemet.

Stadsdel
Hässelby Villastad

Stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby

Planinnehåll

Bostäder 40 st varav
40 st bostadsrätter
1600 kvm skolor
Byggherre

SISAB

Svenska Hem Entreprenad AB

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Maria Pettersson
Exploateringskontoret: Margaretha Larsson Almqvist

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar