Pågående planarbete

Diarienr
2009-18084

Projektnamn
Norra Djurgårdsstaden - Norra 2

Beskrivning
Detaljplan för etapp Norra 2 i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden. Planen ingår i ett större område identifierat för övergripande stadsomvandling för blandad bebyggelse. Planförslaget innebär uppförande av nya kvarter på mark som tidigare använts för industriändamål. Detaljplanen innehåller ca 560 lägenheter, lokaler för verksamheter och service samt en friliggande förskola. Se ärenden 1999-08607 för övergripande program för stadsutvecklingsområdet samt Dp 2001-07633 för det fördjupade programmet för Hjo

Stadsdel
Hjorthagen

Stadsdelsnämnd
Östermalm

Planinnehåll

Bostäder 560 st varav
335 st hyresrätter
225 st bostadsrätter
Byggherre

NCC AB
www.ncc.se

AB Stockholmshem
www.stockholmshem.se

Skanska AB
www.skanska.se

Wallenstam
www.wallenstam.se

Byggnadsfirman Erik Wallin AB
http://www.erikwallin.se

Viktor Hansson AB
http://www.viktor-hanson.se

HEBA Fastighets AB
www.hebafast.se

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
2014-1

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Helena Ackelman
Exploateringskontoret: Anders Widerberg

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar