Pågående planarbete

Diarienr
2007-38473

Projektnamn
Detaljplan för Hornsbergskvarteren

Beskrivning
Förslaget syftar till att fullfölja planerna för stasutvecklingsområdet för Nordvästra Kungsholmen genom bl.a. en omvandling av bussdepån. Detaljplanhandläggs enligt ÄPBL 1987:10 och är nu på utställning.

Stadsdel
Kristineberg

Stadsdelsnämnd
Kungsholmen

Planinnehåll

Bostäder 902 st varav
220 st hyresrätter
670 st bostadsrätter
12 st lägenheter för gruppboende
90000 kvm kontor
Byggherre

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Andrew Blank

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar