Pågående planarbete

Diarienr
2006-07203

Projektnamn
Bromstens industriområde, Bromsten (Program för bostäder, arbetsplatser m m)

Beskrivning
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram för Bromstens industriområde. Syftet med programmet är att undersöka möjligheten att omvandla området till en ny stadsdel med bland annat nya bostäder och nya lokaler för företagande.

Stadsdel

Bromsten

Stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta

Planinnehåll

Bostäder 1030 st varav
200 st hyresrätter
800 st bostadsrätter
30 st äganderätter
2000 kvm skolor
8000 kvm industri
Byggherre

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
2013-4

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Daniel Andersson
Exploateringskontoret: Kjell Engvall

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar