Bygg- och plantjänsten

Välkommen!

Här hittar du information om gällande planer och pågående planarbete. Du kan även söka byggärenden och andra slags ärenden som stadsbyggnadskontoret hanterar.

Ärenden och handlingar

Här kan du söka handlingar och information i de ärenden vi hanterar. Om du har ett pågående ärende kan du logga in med BankID och se fler handlingar, beslut och status i ditt ärende.

Gällande planer

En detaljplan anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Här hittar du alla idag gällande detaljplaner för Stockholms stad.

Pågående planarbete

Här hittar du information om vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet. Här kan du också söka de planer som är på samråd eller granskning.

Balkong mot en blå himmel

Logga in

Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in.

Logga in

Kontakta oss

Stockholms stadsbyggnadskontor
Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar