Pågående planarbete

Diarienr
2021-14066

Projektnamn
Västra Växthusvägen, del av Hässelby Villastad 28:1 m.fl

Beskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 150 bostäder på den västra sidan av Växthusvägen från kvarteret Lindbloman i norr till kvareret Snödroppen i söder. Förslaget bedöms bidra positivt till att utveckla Växthusvägen till ett urbant stråk.

Stadsdel
Hässelby Villastad

Stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby

Planinnehåll

Byggherre

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Alexander Hansson-Göl

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar