Pågående planarbete

Diarienr
2021-03612

Projektnamn
Detaljplan för del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, vid kv. Klokryparen

Beskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt flerbostadshus innehållandes studentbostäder. Byggnaden placeras som en fristående lamell i souterräng för att dels bevara trädridån, dels låta Hammarbykyrkan fortsatt vara framträdande i stadsbilden.

Stadsdel
Hammarbyhöjden

Stadsdelsnämnd
Skarpnäck

Planinnehåll

Bostäder 100 st varav
50 st hyresrätter
50 st studentlägenheter
Byggherre

SSSB

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Adam Hörnedal
Exploateringskontoret: Britta Josephson

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar