Pågående planarbete

Diarienr
2021-03110

Projektnamn
Taffelstenen 1

Beskrivning
Planen syftar till att möjliggöra cirka 70 bostäder intill Folkparksvägen. Inom fastigheten finns en f.d. panncentral med arkitektoniskt och kulturhistoriskt högt värde. Panncentralen har potential att utvecklas till en målpunkt med publika verksamheter.

Stadsdel
Solberga

Stadsdelsnämnd
Hägersten-Älvsjö

Planinnehåll

Bostäder 70 st varav
70 st hyresrätter
Byggherre

AB Stockholmshem
www.stockholmshem.se

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Daniel Sandström

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Samråd och utställningar

Samråd 2024-04-16 - 2024-05-27

Samrådsmöte 2024-05-15 17:00 - 19:00

Samrådsmötet kommer att hållas i Brännkyrka kyrka (Salomosalen), Götalandsvägen 189-191,


Visningslokaler:

Planförslaget visas i Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Förslaget visas också på Älvsjö medborgarkontor, Älvsjö stationsgata 21 de tider då lokalen har öppet,

Lämna synpunkter

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar