Pågående planarbete

Diarienr
2020-05075

Projektnamn
Fastigheten Isterbandet 3 m.fl., Slakthusområdet Etapp 3, Kylrumskvarteren

Beskrivning
Slakthusområdets tredje etapp som kompletterar stadsdelen med en park, ett äldreboende och över 600 nya bostäder.

Stadsdel
Johanneshov

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Bostäder 766 st varav
126 st hyresrätter
440 st bostadsrätter
100 st ospecificerat boende
100 st servicelägenheter
400 kvm butiker
1 kvm park
Byggherre

Kv. A norra | Einar Mattsson AB

Kv. A södra | Micasa

Kv. B | Selvaag Bostad AB

Kv. C | Aros Bostadsutveckling AB

Kv. G och I | Corem

Kv. J | St: Erik Markutveckling AB

Strategiska frågor
Skyfallshantering, parkering, byggnadshöjder

Planerad byggstart (År-kvartal)
2027-2

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Stina Bäckström

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar