Pågående planarbete

Diarienr
2019-06180

Projektnamn
Fastigheten Kylhuset 4 m.fl., Slakthusområdet etapp 2A, Kulturkvarteren

Beskrivning
Planområdet är beläget i den norra delen av Slakthusområdet och omfattas av flertalet kulturhistoriska byggnader. Detaljplanen prövar lämplighet för kontor, centrum, småskalig tillverkning, lägenhetshotell, ca 80 bostäder samt gymnasieskola.

Stadsdel
Johanneshov

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Bostäder 80 st varav
80 st hyresrätter
Byggherre

Kv. J | SISAB

Kv. A, B, D, E, G, S | Atrium Ljungberg

Kv. Arenan 2 | Corem

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Sara Norås

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar