Pågående planarbete

Diarienr
2017-19529

Projektnamn
Del av Årsta 1:1 (Årstafältet etapp 4B)

Beskrivning
Detaljplanen omfattar 680 bostäder samt en grundskola F-9 (900 elever) och syftar till att skapa förutsättningar att utveckla Årstafältet och etapp 4B till en attraktiv, levande och varierad stadsbebyggelse med starka offentliga miljöer.

Stadsdel
Årsta

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Bostäder 680 st varav
680 st hyresrätter
Byggherre

ALM Bostad & Småa
www.alm-smaa.se

Wästbygg
www.wastbygg.se

Skolfastigheter i Stockholm AB
www.sisab.se

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Renoir Danyar

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Samråd och utställningar

Samråd 2020-09-02 - 2020-10-16

Samrådsmöte 2020-09-15 18:00 - 19:00

På grund av Coronasituationen kommer inget fysiskt samrådsmöte att hållas. I stället kommer detaljplanerna presenteras digitalt på facebook. Tid: tisdagen den 15 september kl. 18-19 Plats: www.facebook.com/Stadsutvecklingstockholm ,


Visningslokaler:

Stadsbyggnadskontoret, FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.Planförslagen visas även i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8a, i Östberga Kulturhuset, Östbergatorget 14 ,

Lämna synpunkter

Planprocessen

Plan med standardförfarande

Klicka på något skede för att visa mer information.

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Inga samrådsmöten hålls just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Synpunkter på förslaget lämnar du under ärendet här i bygg- och plantjänsten.​

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar