Pågående planarbete

Diarienr
2017-05141

Projektnamn
Detaljplan för Hillebarden 3 och 19

Beskrivning
Detaljplan för uppförande av flerbostadshus med inslag av publika lokaler. Fastigheterna ligger mycket centralt i Älvsjö. På fastigheterna finns idag en restaurangbyggnad respektive en villa.

Stadsdel
Älvsjö

Stadsdelsnämnd
Hägersten-Älvsjö

Planinnehåll

Bostäder 30 st varav
30 st bostadsrätter
Byggherre

Strategiska frågor
Omvandling i villaområde samt utveckling av Johan Skyttes väg till en stadsgata av lokal karaktär. Johan Skyttes väg är en gata som enligt översiktsplanen succesivt bör utvecklas med ny blandad stadsbebyggelse.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Anja Linna

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar