Pågående planarbete

Diarienr
2016-19140

Projektnamn
Ålesund 1 m.fl

Beskrivning
Bostäder och handel

Stadsdel
Husby

Stadsdelsnämnd
Järva

Planinnehåll

Bostäder 325 st varav
325 st hyresrätter
Byggherre

AB Svenska Bostäder

Hembla AB
https://www.hembla.se

Strategiska frågor
Projektet syftar till att utveckla flera fastigheter med bostäder och kompletterade handelsytor vid Husby centrums två tunnelbaneuppgångar samt att utveckla de offentliga rummen.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Mari-Liis Männik
Exploateringskontoret: Joakim Norell

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar