Pågående planarbete

Diarienr
2016-17865

Projektnamn
Östra Hagastaden, Norrtull, Vasastaden 1:100 m.fl.

Beskrivning
Detaljplanen syftar till att fullfölja planerna för stadsutvecklingsområdet Hagastaden genom att dagens trafikområde kring Norrtull utvecklas till en grön stadsentré. Nya bostäder, kontor, hotell, idrott, skola och förskola samt parker och torg.

Stadsdel
Vasastaden

Stadsdelsnämnd
Norra innerstaden

Planinnehåll

Bostäder 600 st varav
176 st ospecificerat boende
334 st studentlägenheter
90 st servicelägenheter
Byggherre

Micasa Fastigheter AB

SISAB

Svenska Bostäder AB
www.svenskabostader.se

HSB Bostad AB

Atrium Ljungberg AB

NCC Property Development AB

Humstad Stadsutveckling AB

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Magnus Bäckström

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar