Pågående planarbete

Diarienr
2016-17314

Projektnamn
Kråksätra - del av Sätra 2:1 samt Kråksätra 1 och 2

Beskrivning
Planläggning av bostäder (radhus) och en förskola. Befintlig förskola inom Kråksätra 2 rivs och ersätts med ny förskola vid Björksätravägen. Projektet är en del av projektet Fokus Skärholmen, dnr 2015-17268.

Stadsdel
Sätra

Stadsdelsnämnd
Skärholmen

Planinnehåll

Bostäder 45 st varav
45 st äganderätter
Byggherre

Byggnadsfirman Erik Wallin AB
http://www.erikwallin.se

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Susanne Arvidsson
Exploateringskontoret: , , Robin Billsjö, Sven Brodin

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar