Nämndmöte

Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden (2021-12-20)
Datum:
2021-12-20
Tid:
17:00

För att se eventuella bilagor, klicka på diarienumret.

Ärenden på föredragningslistan

Antal ärenden: 12 st.

Pgf Ärende Dagordningstext Grupp Tjänsteutl. Skydd
§001 2020-16571 Gemensamma
§004 2021-15852 Val av ledamöter till namnberedningen för år 2022 Gemensamma PUL
§008 Hjorthagen
Hjorthagen 1:1
2021-14449
Startpromemoria för planläggning av del av Hjorthagen 1:1 m.fl., Hjorthagskransen, i stadsdelen Hjorthagen (400 bostäder, kontor, centrumverksamhet) Bordlagt den 9 december 2021 Planärende (4,32 MB)
§006 Nälsta
Vällingby 4:1
2020-09138
Tjänsteutlåtande SBN för planläggning av Nälstastråket i Nälsta, Hässelby- Vällingby (418 bostäder). Bordlagt den 9 december 2021 Planärende (6,01 MB)
§007 Södermalm
Södermalm 5:2
2021-14212
Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Södermalm 5:2 i stadsdelen Södermalm (cirka 55 vård- och omsorgsboenden och cirka 45 seniorbostäder) Bordlagt den 9 december 2021 Planärende (8,81 MB)
§011 Ladugårdsgärdet
Smedsbacken 25
2021-02493
Startpromemoria för planläggning av del av fastigheterna Smedsbacken och Bremen mm i stadsdelen Ladugårdsgärdet (kontor, hotell, centrumändamål, cirka 300 bostäder) Planärende (6,95 MB)
§012 Hammarbyhöjden
Barkborren 6
2020-03000
Startpromemoria för planläggning av Barkborren 6 i stadsdelen Hammarbyhöjden (cirka 40 bostäder) Planärende (2,57 MB)
§009 Södermalm
Sommaren 10
2021-14709
Startpromemoria för planläggning av Sommaren 10 m.m i Södermalm (Vårdboende cirka 90 platser och trygghetsboende cirka 30 lägenheter) Bordlagt den 9 december 2021 Planärende (5,05 MB)
§010 , Ladugårdsgärdet
Valparaiso 2, Ladugårdsgärdet 1:9, Bremen 5
2021-14909
Startpromemoria för planläggning av Valparaiso 2, Ladugårdsgärdet 1:9 m.fl. i stadsdelen Ladugårdsgärdet (cirka 200 bostäder, kontor, handel och centrumändamål m.m.) Planärende (4,99 MB)
§002 2021-16355 Verksamhetsplan 2022 för Stadsbyggnadsnämnden Gemensamma (471,39 KB)
§003 2018-04960 Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden. Revidering Gemensamma (112,47 KB)
§005 Södermalm
Södermalm 1:23
2021-00880
Yttrande till domstol Omedelbar justering Byggärende PUL
Tillbaka

Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 ​​
25/1, 22/2, 21/3, 25/4, 23/5, 13/6, 22/8, 26/9, 24/10, 7/11, 28/11, 12/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300