Ärende

Diarienr
2016-06398

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Västra Hagastaden

Ärendestart
2016-04-13

Ärendeavslut

Senaste beslut
2020-11-12
Start-PM Bifall

Fastighetsbeteckning
Vasastaden 1:42, Vasastaden 1:16

Adress
Norra Stationsgatan 100, Norra Stationsgatan 98

Stadsdel
Vasastaden

Handläggare
Martin Fierro Ramsjö

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Start-PM 2020-11-05

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning Planakt 2016-04-13
(PUL) Skrivelse In Hagastaden dp 3, skärm mot tunnelmynning 2017-05-30
(PUL) Skrivelse In Hagastaden dp 3 trafikprognos 2017-05-30
(PUL) Skrivelse In Protokoll 2020-06-11 § 19 med bilagor 2020-06-26
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-09-15
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-09-18
(PUL) Skrivelse Sbk Begäran om underlag för behovsbedömning 2020-09-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-09-24
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal Serneke Hagastaden AB 2020-10-15
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal Exploateringskontoret 2020-10-15
8604683_1_6.PDF (2,19 MB)
Utlåtande SBN Start-PM 2020-11-05
8654994_1_6.PDF (1,85 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2020-11-12 § 11 2020-11-23
(PUL) Avtal Ut Påskrivet planavtal Vectura Fastigheter AB 2021-06-09
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal Serneke Hagastaden AB 2021-06-16
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal Seniorgården AB 2021-06-16
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal Humstad Stadsutveckling AB 2021-07-21
(PUL) Skrivelse In Förlängd svarsdatum för avgränsningssamråd Västra Hagastaden 2023-06-20
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal Vectura Fastigheter AB 2023-06-29
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikverket 2023-09-01
(PUL) Skrivelse Ut SV: Förlängd svarsdatum för avgränsningssamråd Västra Hagastaden 2023-09-12
(PUL) Skrivelse Ut Utskick om avgränsningssamråd för MKB till Dp Västra Hagastaden 2023-09-12
(PUL) Skrivelse In Yttreande 2023-09-18
Tillbaka

Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 ​​
25/1, 22/2, 21/3, 25/4, 23/5, 13/6, 22/8, 26/9, 24/10, 7/11, 28/11, 12/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar