Nämndmöte

Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden (2020-09-24)
Datum:
2020-09-24
Tid:
17:00

För att se eventuella bilagor, klicka på diarienumret.

Ärenden på föredragningslistan

Antal ärenden: 74 st.

Pgf Ärende Dagordningstext Grupp Tjänsteutl. Skydd
§001 2019-15895 Gemensamma
§002 2019-15896 Gemensamma
§003 2019-15897 Gemensamma
§004 2019-15898 Gemensamma (411,04 KB)
§005 2019-15899 Gemensamma PUL
§008 2017-19492 Detaljplaner med s.k. brandgrupper i småhusområden. Svar på skrivelse från Björn Ljung (L) Planärende
§033 2020-06833 Förslag till namn för gång- och cykelväg i stadsdelen Norra Djurgården Lantmäteri, mätning (462,11 KB)
§032 2019-07206 Förslag till namn för gata och kvarter i stadsdelen Riksby Lantmäteri, mätning PUL
§020 , Råcksta
Parkträdet 1, Vårdaren 1
2018-12909
Redovisning av samråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för del av fastigheterna Vårdaren 1, 3 och Parkträdet 1 m m i stadsdelarna Råcksta och Beckomberga (160 bostäder och lokalytor). Planärende (1,76 MB)
§015 Larsboda
Sillö 5
2020-06982
Startpromemoria för planläggning av Sillö 5 i stadsdelen Larsboda (cirka 700 bostäder) Planärende (2,47 MB)
§017 , Västberga
Midsommarkransen 1:14, Tvålflingan 14, Västberga 1:1
2013-05016
Redovisning av förordat alternativt förslag inför fortsatt arbete med förslag till detaljplan för Centrala Telefonplan (”Tellus tower”), fastighet Västberga 1:1 m fl i stadsdelen Västberga (ca 1 000 lgh samt lokaler för förskolor, handel, service, publika verksamheter samt nytt stationshus för tunnelbanan) Planärende (2,21 MB)
§024 Blackeberg
Hälsingen 3
2015-13422
Antagande av förslag till detaljplan för Hälsingen 3 m.m. i stadsdelen Blackeberg (förskola) Planärende (1,12 MB)
§021 Enskedefältet
Brytbönan 1
2018-14331
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för del av fastigheten Enskede Gård 1:1 och fastigheten Brytbönan 1 i stadsdelen Enskedefältet, S-Dp 2018-14331 Planärende (1,73 MB)
§009 2020-09597 Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen Planärende PUL
§023 Riksby
Trafikflyget 8
2019-04072
Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Trafikflyget 8 i stadsdelen Riksby (kontor, hotell, centrum, vård och parkering) Planärende (2,15 MB)
§028 Vasastaden
Kadetten 29
2019-05883
Antagande av förslag till detaljplan för Kadetten 29 i stadsdelen Vasastaden Planärende (0,99 MB)
§027 Rågsved
Tanklocket 1
2018-12829
Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Tanklocket 1 i stadsdelen Rågsved SBN (restaurang, drivmedelsförsäljning) Planärende (1,11 MB)
§036 Marieberg
Kattuntryckeriet 1
2018-06086
Återremiss. Tillbyggnad och yttre ändringar av flerbostadshus samt ändrad användning av ateljélokaler till bostäder. Byggärende PUL
§037 Stadshagen
Välmågan 7
2019-14766
Inglasning av balkonger. Byggärende PUL
§040 Nockebyhov
Åkeshov 1:1
2020-07972
Uppförande av sporttält för padeltennis, tidsbegränsat lov 2020-09-01 -- 2025-08-30. Byggärende PUL
§029 Midsommarkransen
Telefonfabriken 1
2019-05931
Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten Telefonfabriken 1 i stadsdelen Midsommarkransen (skola teater, motions- och idrottsanläggning samt lager) Planärende (2,07 MB)
§030 Västertorp
Skridskon 1
2017-17030
Antagande av förslag till detaljplan fastigheten Skridskon 1 m fl. i stadsdelen Västertorp. (Cirka 50 bostäder) Planärende (1,84 MB)
§026 Hägerstensåsen
Dragningslistan 3
2017-04262
Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Dragningslistan 3 i stadsdelen Hägerstensåsen (28 bostäder) Planärende (2,02 MB)
§025 Vinsta
Skogsnävan 1
2016-19492
Antagande av förslag till detaljplan för Björnbodaskolan, Skogsnävan 1 m.fl. (skola, förskola och idrottshall). Planärende (1,38 MB)
§035 Vinsta
Torplyckan 74
2020-03215
Inredning av nya lägenheter och yttre ändringar Byggärende PUL
§042 Norrmalm
Barnhuskällaren 6
2019-17776
Återremiss - Ombyggnad för restaurangfunktion och yttre ändringar Byggärende PUL
§031 Kista
Akalla 4:1
2013-09481
Godkännande av förslag till detaljplan för Kista äng, del av Akalla 4:1 m.fl. i stadsdelen Kista i Stockholm (1600 lägenheter) Planärende (2,69 MB)
§038 Stora Essingen
Sjöstugan 56
2020-04523
Anläggande av parkeringsplats, uppförande av mur Byggärende PUL
§039 Smedslätten
Frostnäbben 7
2020-10275
Tillbyggnad av enbostadshus, yttre ändringar Byggärende PUL
§034 Tensta
Kippinge 15
2017-02203
Bygglovsbefriad tillbyggnad av enbostadshus, startbesked i efterhand Byggärende PUL
§063 Södermalm
Urvädersklippan Större 21
2020-03184
Ändring i tidigare lov, uppförande av cykelförråd Byggärende PUL
§052 Gamla Enskede
Stockledningen 19
2019-17464
Tillbyggnad av enbostadshus Byggärende PUL
§045 Liljeholmen
Jäskaret 1
2019-15593
Jäskaret 1, Liljeholmen, 2019-15593 Återremiss. Yttre ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger med ramfritt system. Byggärende PUL
§046 Örby Slott
Vindflöjeln 5
2020-07080
Inredning av vindslägenheter och yttre ändringar Byggärende PUL
§047 Örby Slott
Takrännan 3
2020-07087
Inredning av vindslägenheter och yttre ändringar Byggärende PUL
§048 Örby Slott
Stuprännan 5
2020-07091
Inredning av vindslägenheter och yttre ändringar Byggärende PUL
§053 Södermalm
Schönborg 6
2020-00251
Vepa, Bastard Burgers Byggärende PUL
§051 Södermalm
Skjutsgossen 12
2019-16566
Påbyggnad samt överglasning av innergård, förhandsbesked Byggärende PUL
§059 Gamla Enskede
Högaffeln 7
2020-06561
Ändrad användning av lokal till bostad Byggärende PUL
§068 Nockeby
Kungstigern 2
2019-17771
Byggärende PUL
§044 Ladugårdsgärdet
Smedsbacken 35
2020-07544
Ändrad användning från kommersiellt ändamål till kontor och kommersiell skolverksamhet, anstånd Byggärende PUL
§050 Östberga
Årsta 1:1
2020-09690
Nybyggnad av bostadshus, tidsbegränsat lov, nära Ätten 8 Byggärende PUL
§056 Högdalen
Köksluckan 2
2020-00722
Inglasning av balkonger Byggärende PUL
§058 Södermalm
Kritan 2, Kritan 3, Kritan 4, Kritan 5
2020-02461
Uppförande av balkonger med fönsterdörrar och fönsterdörrar på gårdsfasader Byggärende PUL
§057 Hammarbyhöjden
Geografen 2
2020-01168
Yttre ändring av flerbostadshus, utbyggnad av balkonger samt entrétak Byggärende PUL
§067 Bromma Kyrka
Prebendet 17
2019-13670
Byggärende PUL
§071 Södermalm
Södermalm 2:1
2014-17711
Byggärende PUL
§060 Södermalm
Gamen 12
2020-08648
Nybyggnad av inklädd container avsedd för urban odling av grönsaker, tidsbegränsat lov 2020-09-01 -- 2025-08-31 Byggärende PUL
§043 Vasastaden
Vasastaden 1:118
2019-17895
Vidbyggd stödmur och ramp vid entré Byggärende PUL
§062 Enskededalen
Murarlaget 1
2019-15110
Tillbyggnad av enbostadshus Byggärende PUL
§055 Södermalm
Göta Ark 18
2020-00994
Ändrad användning av kontorslokal på plan 6 till gymnasieutbildningslokaler, förlängning av tidsbegränsat lov 2020-01-13 -- 2024-12-31 Byggärende PUL
§054 Södermalm
Göta Ark 18
2020-00992
Ändrad användning av kontorslokal på plan 5 till gymnasieutbildningslokaler, förlängning av tidsbegränsat lov 2020-01-13 -- 2024-12-31 Byggärende PUL
§006 2019-15900 Inget protokoll finns att anmäla vid detta sammanträde Gemensamma
§072 Södermalm
Södermalm 4:1
2016-05317
Byggärende PUL
§022 , Hässelby Strand, Hässelby Villastad
Hässelby Villastad 10:43, Vassen 3, Fackelrosen 4, Fackelrosen 3, Fackelrosen 16, Fackelrosen 15, Hässelby Villastad 10:42, Fackelrosen 11, Hästhovsörten 4, Hästhovsörten 2
2017-09452
Redovisning av samråd och ställningstagande inför granskning. Detaljplan för Vassen 3 m.fl. (bostäder, centrum, skola m.fl. – cirka 1500 lgh) Planärende (1,57 MB)
§010 2020-08770 Om en handlingsplan för att bekämpa trångboddheten. Motion (KS 2020/600) av Clara Lindblom (V). Svar på remiss från kommunstyrelsen Planärende (244,73 KB)
§007 2020-11307 Gemensamma PUL
§016 Solhem
Finnbo 2
2020-09125
Startpromemoria för planläggning av Finnbo 1 samt del av Finnbo 3 i stadsdelen Solhem (ca 140 bostäder och verksamheter) Planärende PUL
§014 Kista
Kista Gård 2, Kista Gård 1
2020-03233
Begäran om prövning av planbesked för Kista gård 1 och 2 i stadsdelen Kista (190 bostäder) Planärende PUL
§049 Hägersten
Sprätthöken 2
2020-02019
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsplatser, rivning av enbostadshus Byggärende PUL
§064 Södermalm
Fällan 3
2019-17418
Yttre ändring, nya balkonger och terrasser Byggärende PUL
§061 , Södermalm
Södermalm 2:2, Södermalm 2:23, Södermalm 2:1
2020-07598
Nybyggnad av hallbyggnad Zinkensdams IP, tidsbegränsat lov Byggärende PUL
§041 Djurgården
Djurgården 1:1
2019-16845
Ändrad användning av bostad till kontor, ny-, tillbyggnad av Rosendals trädgård byggnader, rivning av byggnader, ändrad användning (Rosendalsterrassen 12) Byggärende PUL
§013 Älvsjö
Mässhallen 1
2019-16196
Laglighetsprövning av stadsbyggnadsnämndens beslut att påbörja planarbete för ny avloppsledning från Älvsjö till Liljeholmen i stadsdelarna Älvsjö, Solberga, Västberga, Midsommarkransen, Aspudden och Liljeholmen (Mässtunneln) Planärende (463,12 KB)
§012 2020-09077 Gemensamma PUL
§065 Gamla Stan
Rådstugan 2
2019-13987
Yttre ändring, renovering av tak och fasader med kulörändring Byggärende PUL
§011 2020-10771 Remiss av Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024 Planärende (6,11 MB)
§066 Höglandet
Spalten 8
2019-05190
Byggärende PUL
§070 Vasastaden
Apelträdet 13, Apelträdet 14
2015-02579
Byggärende PUL
§069 Östermalm
Skatan 7
2015-02113
Byggärende PUL
§018 Farsta
Burmanstorp 1
2014-13908
Redovisning av samråd och ställningstagande inför granskning av detaljplan för Telestaden (2000 bostäder, skola, förskolor, kontor, verksamheter och allmänna platser) Planärende (4,89 MB)
§019 Norrmalm, Vasastaden
Läkaren 10, Sabbatsberg 16, Öskaret 1, Silverskopan 3
2018-07386
Redovisning och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Sabbatsberg 16 m fl i stadsdelen Vasastaden och City (bostäder, kontor, vård, förskola och handel) Planärende (8,82 MB)
§073 Norrmalm
Rörstrand 26
2020-01407
Återremiss. Ändrad användning av fd biljardsalong, nu förråd, till golfstudio Byggärende PUL
§074 Vasastaden
Loket 17
2019-06237
Yttrande till domstol, MÖD, i frågan om återställande av försutten tid. Omedelbar justering Byggärende PUL
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden 2020

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
30/1, 20/2, 19/3, 23/4, 28/5, 11/6, 27/8, 24/9, 15/10, 12/11, 26/11, 10/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300