Nämndmöte

Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden (2019-12-12)
Datum:
2019-12-12
Tid:
17:00

För att se eventuella bilagor, klicka på diarienumret.

Ärenden på föredragningslistan

Antal ärenden: 84 st.

Pgf Ärende Dagordningstext Grupp Tjänsteutl. Skydd
§001 2018-16820 Gemensamma
§002 2018-16822 Gemensamma
§003 2018-16823 Gemensamma
§004 2018-16824 Gemensamma (869,87 KB)
§005 2018-16825 Gemensamma PUL
§015 Östberga
Årsta 1:1
2019-04998
Startpromemoria för planläggning av del av Årsta 1:1 vid kv Familjen och Ättegrenen i Östberga (ca 370 bostäder och två femavdelnings förskolor) Planärende (2,62 MB)
§018 Aspudden
Staven 8
2019-05855
Startpromemoria för planläggning av Staven 8-11 (20-50 bostäder) i stadsdelen Aspudden Planärende (1,71 MB)
§019 Aspudden
Aspudden 2:1
2019-05858
Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Aspudden 2:1, invid Blommensbergsvägen, i stadsdelen Aspudden (230 bostäder) Planärende (1,46 MB)
§017 Johanneshov
Sandhagen 2
2019-05073
Startpromemoria för planläggning i Slakthusområdet: Del av fastigheten Johanneshov 1:1 i stadsdelen Johanneshov, dnr 2019-05073 (kontor, hotell och centrumändamål) Planärende (1,88 MB)
§023 Kista
Grenå 4
2019-15399
Startpromemoria för planläggning av Grenå 4 m.m. i stadsdelen Kista (ca 350 bostäder samt verksamheter) Planärende (1,58 MB)
§020 Hägersten
Provröret 1
2019-05964
Startpromemoria för planläggning av Örnsbergs industriområde samt Pincetten 1 mm (bostäder, ca 700-1200 lgh, lokaler, förskolor och skola) Planärende (2,62 MB)
§022 Högdalen
Blixtljuset 18
2019-14589
Startpromemoria för planläggning av del av Blixtljuset 18 m. fl. (Utbyggnad av Högdals depå, tunnelbanespår, park) Planärende (1,44 MB)
§028 Alvik, Traneberg
Alvik 1:18, Traneberg 1:13
2019-07846
Redovisning av programsamråd för Alvik östra i stadsdelarna Alvik och Traneberg, Dnr 2013-06204 och startpromemoria för planläggning av etapp 1 (cirka 1300 bostäder, verksamheter, grundskola, förskolor, idrott, allmänna platser), Dnr 2019-07846 Planärende (1,53 MB)
§021 Åkeslund
Penninglandet 2
2019-13873
Startpromemoria för planläggning Penninglandet 2 i stadsdelen Åkeslund i Bromma (bostäder, cirka 40) Planärende (1,14 MB)
§038 Kista
Isafjord 1
2014-15713
Tjänsteutlåtande SBN Detaljplan för del av Isafjord 1 m.fl. i stadsdelen Kista – nybyggnad (470 bostäder, förskola, centrumändamål m.m.) Planärende (1,29 MB)
§037 Liljeholmen
Marievik 22
2010-14465
Godkännande av förslag till detaljplan för Marievik 15 m.fl. i stadsdelen Liljeholmen (ca 960 bostäder, kontor, verksamhetslokaler, förskolor och allmän plats) Planärende (1,79 MB)
§034 Södermalm
Bonden Mindre 14
2018-12849
Antagande av förslag till detaljplan för Bonden mindre 14 i stadsdelen Södermalm (40 bostäder, centrum, förskola samt vård- och omsorgsboende) Planärende (1,29 MB)
§033 Norrmalm
Vildmannen 7
2018-04653
Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Vildmannen 7 (kontor, hotell och 11 stycken bostäder) Planärende (1,73 MB)
§045 Lunda
Robertsfors 4
2019-10231
Återremiss, ändrad användning från kontor till hotellrum Byggärende PUL
§040 Södermalm
Södermalm 8:1
2016-04114
Godkännande av förslag till detaljplan för del av Södermalm 8:1, Malongenparken i stadsdelen Södermalm (20 bostäder, torg, centrum) Planärende (1,28 MB)
§035 , Hässelby Villastad
Jakobsliljan S:3, Jakobsliljan 1, Jakobsliljan 2
2018-17993
Antagande av förslag till ändring av detaljplan Jakobsliljan 1, 2 och s:3 i stadsdelen Hässelby Villastad (0 bostäder) Planärende (1,15 MB)
§025 Tensta
Tensta 4:10
2019-15774
Startpromemoria för planläggning av fastigheten Tensta 4:10 och del av fastigheten Akalla 4:1 vid Lättingebacken inom stadsdelen Tensta (ca 150 bostäder). Planärende (1,53 MB)
§024 Råcksta
Firman 1
2019-15762
Startpromemoria för planläggning av Firman 1 och del av Grimsta 1:2 i stadsdelen Råcksta (ca 100 bostäder) Planärende (967,85 KB)
§041 Årsta
Siljan 5
2017-06795
Godkännande av förslag till detaljplan för del av Siljan 5 mm, längs Tavelsjövägen, i stadsdelen Årsta (ca 80 bostäder) Planärende (1,57 MB)
§030 Östberga
Familjen 2, Årsta 1:1
2015-17627
Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheterna Familjen 2, Familjen 1 samt del av Årsta 1:1 i stadsdelen Östberga (84 studentbostäder, förskola 4 avdelningar) Planärende (2,07 MB)
§032 Skärholmen
Måsholmen 21
2017-09751
Antagande av förslag till detaljplan för del av kv. Måsholmen 21 (kontor och verksamhet – ca 100 lägenheter och ca 300 arbetsplatser) Planärende (1,05 MB)
§044 Nälsta
Dragontorpet 12
2019-00391
Bygglovsbefriad komplementbostadshus , Attefall Byggärende PUL
§031 Nockeby
Åkeshov 1:1
2016-07042
Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 vid Olovslunds station i stadsdelen Olovslund (19 lägenheter) Planärende PUL
§039 Mariehäll
Archimedes 1, Mariehäll 1:10
2014-17690
Godkännande av förslag till detaljplan för Archimedes 1 med flera i stadsdelen Mariehäll (cirka 770 lägenheter, lokaler, en förskola, torg och park) Planärende PUL
§036 Kristineberg
Kristinebergs Slott 10, Kristinebergs Slott 3
2007-38473
Godkännande av förslag till detaljplan för Hornsbergskvarteren, del av Kristinebergs Slott 10 m.fl, i stadsdelen Kristineberg (890 bostäder, kontor, hotell, idrott, park och torg) Planärende PUL
§082 Södermalm
Släggan 8
2019-11896
Byggsanktionsavgift för att utan bygglov och utan startbesked ha påbörjat yttre ändring avseende en ny dörr mot gård Byggärende PUL
§081 Östberga
Partihallen 2
2015-05753
Ansökan till mark-och miljödomstolen om utdömande av vite för överträdelse av stadsbyggnadsnämndens återupprepningsförbud Byggärende PUL
§080 Långbro
Långbro 13:1
2019-03649
Byggsanktionsavgift för att ha tagit byggbodar i bruk utan slutbesked. Byggärende PUL
§046 Bromsten
Bromsten 9:2
2019-12295
Anmälan om startbesked för rivning av en byggnad. Byggärende PUL
§078 Norra Ängby
Nitnageln 2
2019-10096
Byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked ha påbörjat tillbyggnad av enbostadshus i form av altan och skärmtak och yttre ändringar Byggärende PUL
§076 Rinkeby
Lillkvarnen 2
2019-06368
Byggsanktionsavgift för att utan bygglov, marklov och startbesked ha utfört nybyggnad av miljöhus, uppförande av mur och markförändringar Byggärende PUL
§060 Ladugårdsgärdet
Ladugårdsgärdet 1:8
2019-14211
Rivning av WC-byggnad/stadstoalett, Tessinparken, vid De Geersgatan 1 Byggärende PUL
§058 Vasastaden
Adlern Mindre 34
2019-11600
Skylt/ljusanordning, LED-skärm för reklam Byggärende PUL
§069 Södermalm
Södermalm 4:1
2019-13403
Rivning av WC-byggnad, Wollmar Yxkullsgatan, mittemot Grimman 2 Byggärende PUL
§070 Södermalm
Södermalm 4:1
2019-14210
Rivning av WC-byggnad/stadstoalett, mittemot Mariatorget 4 Byggärende PUL
§055 Norrmalm
Lindbacken 13
2019-04164
Tillkommande bostäder på plan 3-5, lov i efterhand Byggärende PUL
§050 Norra Ängby
Pilspetsen 1
2019-09414
Inredning av vind till bostad samt tillbyggnader i form av takkupor Byggärende PUL
§016 Östberga
Årsta 1:1
2018-14952
Startpromemoria för planläggning av delarna av Årsta 1:1 och Ätten 5 (Årstafältet etapp 5) i stadsdelen Östberga (ca 950 bostäder och 13 förskoleavdelningar) Planärende (2,20 MB)
§027 Hässelby Strand
Grimsta 1:2
2018-14612
Startpromemoria för planläggning av Maltesholmsvägen i stadsdelarna Hässelby strand och Hässelby gård (500-550 bostäder, förskolor) Planärende (3,06 MB)
§062 Herrängen
Gitarren 1
2019-12933
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnad Byggärende PUL
§067 Södermalm
Södermalm 1:1
2019-09964
Ny komplementbyggnad, bod, kolonilott nr 22 Byggärende PUL
§054 Vasastaden
Humleboet 17
2018-13516
Inredning av vind med bostäder och yttre ändringar Byggärende PUL
§075 Kista
Myrdalsjökel 1
2018-12553
Byggsanktionsavgift för att utan startbesked ha påbörjat nybyggnation av ett enbostadshus Byggärende PUL
§059 Östermalm
Ädelman Större 6
2019-12988
Tillbyggnad av tak med ny takterrass och yttre ändringar Byggärende PUL
§057 Norrmalm
Norrmalm 2:63
2019-09664
Uppförande av terrassmarkis och räcke på uteservering, Winercaféet (Biblioteksgatan 8), vid Rännilen 11), säsongslov 2019-04-01 -- 2019-10-15 Byggärende PUL
§026 Stadshagen
Marieberg 1:26
2017-00506
Startpromemoria för planläggning av ny idrottshall i Konradsbergsparken, Marieberg 1:26 i stadsdelen Marieberg Planärende (1,47 MB)
§056 Östermalm
Östermalm 2:118
2019-09662
Uteservering till restaurang Zink (Grev Turegatan 20, vid Riddaren 15), säsongslov 2019-04-01 -- 2019-10-15 Byggärende PUL
§068 Enskede Gård
Källargluggen 9
2019-11741
Tillbyggnad av övre takkupa på enbostadshus Byggärende PUL
§073 Södra Hammarbyhamnen
Torkhuset 4
2018-18295
Återremiss. Ändrad användning av kontor till skola, plan 3, 4 och 5, förlängning tidsbegränsat lov Byggärende PUL
§072 Farsta Strand
Farsta Strand 2:1
2018-14514
Nybyggnad av enbostadshus Byggärende PUL
§066 Enskedefältet
Rosenkålen 1
2019-08440
Tillbyggnad av enbostadshus Byggärende PUL
§065 Högdalen
Valvankaret 1
2018-18688
Inredning av ytterligare bostäder på vind, tillbyggnader och yttre ändringar Byggärende PUL
§077 Äppelviken
Eldtången 6
2019-05066
Byggsanktionsavgift för att utan lov och utan startbesked ha påbörjat yttre ändringar, uppförande av murar, och markförändringar i form av fyllning och schaktning. Byggärende PUL
§079 Hägersten
Lycko-per 1
2018-00754
Byggsanktionsavgift för att utan bygglov, marklov och utan startbesked ha påbörjat yttre ändringar och markuppfyllnad. Byggärende PUL
§061 Ladugårdsgärdet
Norra Djurgården 1:1
2019-14253
Rivning av klubbhus för tennisanläggning, väster om Djurgårdsbrunnsvägen 55 Byggärende PUL
§052 Djurgården
Djurgården 1:35
2017-19864
Rivning av restaurang (Gröna Lund) Byggärende PUL
§049 Kungsholmen
Morellträdet 23
2019-08783
Uppförande av balkong och fönsterdörrar Byggärende PUL
§006 2018-16826 Gemensamma
§047 Bromsten
Maria 30
2019-03813
Rivning av enbostadshus samt nybyggnad av enbostadshus och garage Byggärende PUL
§051 Mariehäll
Blacken 6
2019-16121
Tillbyggnad av enbostadshus Byggärende PUL
§012 Södermalm
Stadens Dike 7
2015-06305
Överklagande till Mark- och miljödomstolen av Lässtyrelsens nedsättning av byggsanktionsavgift. Omedelbar justering. Byggärende PUL
§013 Norrmalm
Lindbacken 13
2019-04164
Överklagande av Länsstyrelsens beslut om att upphäva användningsförbud. Omedelbar justering. Byggärende PUL
§009 2019-16134 Remiss av Stockholm stads kemikalieplan 2020-2023 - remissvar. Svar på remiss från kommunstyrelsen. Gemensamma (333,95 KB)
§010 2019-14830 Remissvar på remiss Stockholms Säkerhetsprogram 202-2023 Planärende PUL
§007 2019-15892 Val av ordinarie revisor år 2020 för stiftelsen Stockholms Studentbostäder Gemensamma (522,56 KB)
§074 Enskededalen
Gipsgjutaren 30
2019-08417
Rivning av byggnad, enplansvilla Byggärende PUL
§071 Hagsätra
Liggmilan 3
2019-09594
Inredning av ytterligare bostad Byggärende PUL
§014 Högdalen
Bildfönstret 1
2019-05694
Startpromemoria för planläggning av Negativet, Bildfönstret 1-2, Förstoringen 2 och Örby 4:1 (komplettering med ca 100 bostäder och ut-byggnad av förskola). Bordlagt den 28 november 2019 Planärende (1,95 MB)
§029 Norrmalm
Norrström 2, Norrmalm 3:43
2018-00426
Ställningstagande inför samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Norrström 2 m.m. (till- och ombyggnad av Kungliga Operan) Bordlagt den 28 november 2019 Planärende (2,94 MB)
§008 2019-16850 Verksamhetsplan 2020 för stadsbyggnadsnämnden Gemensamma (36,09 MB)
§048 2019-10233 Tillbyggnad av kontorshus, yttre ändringar och ändrad användning från kontor till handel Bordlagt den 28 november 2019 Sekr.
§063 Östberga
Spinnsidan 2
2018-17203
Yttre ändring, fasadrenovering, utbyggnad av balkonger Bordlagt den 14 och 28 november 2019 Byggärende PUL
§064 Södermalm
Mullvaden Andra 27
2019-09600
Inredning av vind, hissförlängning, yttre ändringar, uppförande av balkonger Bordlagt den 14 och 28 november 2019 Byggärende PUL
§043 Blackeberg
Norrmannen 11
2016-17741
Godkännande av förslag till detaljplan för Vinjegatan invid fastigheten Norrmannen 11 m.fl, i stadsdelen Blackeberg (120 bostäder och centrumverksamhet) Planärende PUL
§042 Farsta
Hammarö 9
2013-06730
Godkännande av förslag till detaljplan för del av fastigheten Hammarö 9 m.fl., vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (220 bostäder) Planärende (2,00 MB)
§053 Vasastaden
Cedersdal 5
2018-11001
Återremiss. Förhandsbesked för byggnad av tillagningskök och matsal inom Nationalstadsparken Byggärende PUL
§011 2019-13880 Rese- och mötespolicy för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen Gemensamma
§083 Södermalm
Nederland Mindre 7
2017-04794
Tjänsteutlåtande yttrande till Mark- och miljööverdomstolen för omdelbar justering Byggärende PUL
§084 Norra Ängby
Grimsta 1:5
2018-14101
Yttrande till domstol, Ändring i tidigare lov (Nybyggnad av flerbostadshus), sydöst om Tanken 1, tidsbegränsat lov Byggärende PUL
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden 2020

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
30/1, 20/2, 19/3, 23/4, 28/5, 11/6, 27/8, 24/9, 15/10, 12/11, 26/11, 10/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300