Gällande plan

Diarienr
2014-19532

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2019-04-08

Fastighetsbeteckning

NOCKEBYHOV 2:22
STORSIREN 60
Visa fler

Adress för fastigheter

TYSKA BOTTENS VÄG 44
TYSKA BOTTENS VÄG 66
TYSKA BOTTENS VÄG 59
TYSKA BOTTENS VÄG 41
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar