Gällande plan

Diarienr
2012-08651

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2017-01-04

Fastighetsbeteckning

VÄXELN 3
SKATTSEDELN 15
SKATTSEDELN 14
SKATTSEDELN 9
SKATTSEDELN 12
HÄGERSTENSÅSEN 1:2
SKATTSEDELN 7
BANKEN 3
SKATTSEDELN 1
VÄSTBERGA 1:1
Visa fler

Adress för fastigheter

VALUTAVÄGEN 37
SEDELVÄGEN 46A
SEDELVÄGEN 46B
SPARBANKSVÄGEN 30
SEDELVÄGEN 42
SEDELVÄGEN 44
BÄCKVÄGEN 130
SEDELVÄGEN 48
LOTTERIVÄGEN 17
SEDELVÄGEN 33
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar