Gällande plan

Diarienr
2009-01712

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2014-01-27

Fastighetsbeteckning

HJULSPINDELN 5
HYDROGRAFEN 1
HAMMARBYHÖJDEN 1:1
HJULSPINDELN 2
HJULSPINDELN 9
FÅGELSPINDELN 4
HJULSPINDELN 6
HJULSPINDELN 7
HJULSPINDELN 4
HJULSPINDELN 1
HJULSPINDELN 11
FÅGELSPINDELN 2
FÅGELSPINDELN 6
HJULSPINDELN 8
FÅGELSPINDELN 1
HAMMARBYHÖJDEN 1:12
HJULSPINDELN 10
HJULSPINDELN 3
FÅGELSPINDELN 3
FÅGELSPINDELN 5
Visa fler

Adress för fastigheter

THUNBERGSGATAN 60
FINN MALMGRENS VÄG 2B
FINN MALMGRENS VÄG 2A
FINN MALMGRENS VÄG 4A
FINN MALMGRENS VÄG 4B
FINN MALMGRENS VÄG 4C
ÅSTORPSRINGEN 31
AXVALLSVÄGEN 10
FYRSKEPPSVÄGEN 142
HALMSTADSVÄGEN 38
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar