Gällande plan

Diarienr
2008-02230

Detaljplan

Laga kraft: 2014-03-26

Fastighetsbeteckning

SKÄRHOLMEN 2:1
HARHOLMEN 10
Visa fler

Adress för fastigheter

VÅRHOLMSBACKARNA 23
VÅRBACKAVÄGEN 23
VÅRBACKAVÄGEN 27
STÄVHOLMSGRÄND 4
SKÄRHOLMSVÄGEN 181
ÄSPHOLMSVÄGEN 51
LAXHOLMSBACKEN 2
LINDHOLMSBACKEN 174
STÅNGHOLMSBACKEN 22
STORHOLMSBACKARNA 56
Fler adresser finns...
Visa fler
Tillbaka

Frågor och svar