Ärende

Diarienr
2023-08322

Ärendegrupp
Planärende

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Brukslaven 1

Ärendestart
2023-05-25

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-12-14
Start-PM Bifall

Fastighetsbeteckning
Brukslaven 1

Adress
Skebokvarnsvägen 197

Stadsdel

Handläggare
Anna Ridder

Tillhörande dokument

Förklarande text ang dokument- och ärendefilter.

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2023-05-25
Skrivelse In Svar på undersökning om betydande miljöpåverkan 2023-09-28
Skrivelse In Miljöunderlag 2023-10-04
Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2023-10-04
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Start-PM Brukslaven 2023-12-07
Avtal In Påskrivet planavtal Fastighets AB Skebokvarnsvägen 197 2023-11-23
Beslut SBN Protokollsutdrag 2023-12-14 § 13 2023-12-20
Tillbaka

Logga in

Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in.

Logga in

Så här gör du

Om du har ett ärende kopplade till ditt personnummer kan du logga in och se dokument, beslut och status i ärendet.​


Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm


Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

 ​

Frågor och svar