Ärende

Diarienr
2022-16179

Ärendegrupp
Planärende

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Mälarhöjden 1:1 invid Slättgårdsvägen

Ärendestart
2022-10-18

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-04-20
Start-PM Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Mälarhöjden 1:1

Adress
Ugglemossvägen 46

Stadsdel
Mälarhöjden

Handläggare
Joel Berring

Tillhörande dokument

Förklarande text ang dokument- och ärendefilter.

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2022-10-18
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Start-PM för Mälarhöjden 1:1 invid Slättgårdsvägen 2023-03-16
Skrivelse In Synpunkter 2023-03-22
Skrivelse In Synpunkter 2023-03-22
Beslut SBN Protokollsutdrag 2023-03-23 § 21 2023-04-04
Skrivelse In Synpunkter 2023-04-09
Skrivelse In Synpunkter 2023-04-13
Skrivelse In Synpunkter 2023-04-13
Skrivelse In Synpunkter 2023-04-13
Skrivelse In Synpunkter 2023-04-14
Skrivelse In Synpunkter 2023-04-14
Skrivelse In Synpunkter 2023-04-14
Skrivelse In Synpunkter 2023-04-14
Skrivelse In Synpunkter 2023-04-17
Skrivelse In Synpunkter 2023-04-17
Skrivelse In Synpunkter 2023-04-16
Skrivelse In Synpunkter 2023-04-17
Skrivelse In Synpunkter 2023-04-18
Skrivelse In Synpunkter 2023-04-19
Skrivelse In Synpunkter 2023-04-20
Skrivelse In Synpunkter 2023-04-20
Skrivelse In Fwd: ” BRÅDSKANDE!! Till ”Synpunkter” skrivelse t dagens nämndmöte 2023-04-20
Skrivelse In Synpunkter 2023-04-19
Skrivelse In Synpunkter 2023-04-20
Skrivelse In Synpunkter 2023-04-19
Skrivelse In Synpunkter 2023-04-26
Beslut SBN Protokollsutdrag 2023-04-20 § 13 2023-05-02
Skrivelse In Synpunkter 2023-05-07
Skrivelse Ut SV: 2022-16179 2023-05-15
Skrivelse In ~ 2012-18011-339 Fwd_ Mälarhöjden 1_1 Branterna vid Slättgårdsvägen 10530223_1_6.PDF 2023-05-15
Skrivelse In Sv: 2022-16179 2023-05-15
Skrivelse Ut SV: 2022-16179 2023-05-16
Skrivelse Ut SV: 2022-16179 2023-05-22
Skrivelse Ut SV: 2022-16179 2023-05-24
Skrivelse Ut SV: 2022-16179 2023-05-30
Skrivelse Ut Underlag för undersökning av betydande miljöpåverkan 2023-06-09
Skrivelse In Remissvar SSBF 2023-06-12
Skrivelse In Synpunkter 2023-06-20
Skrivelse In Synpunkter 2023-06-15
Skrivelse In Protest mot byggande i Branterna 2023-06-21
Skrivelse In Synpunkter 2023-06-21
Skrivelse In Miljöunderlag 2023-06-21
Skrivelse In Synpunkter 2023-06-21
Skrivelse Ut SV: Protest mot byggande i Branterna 2023-06-21
Skrivelse Ut SV: Planförslag Mälarhöjden 1:1 invid Slättgårdsvägen dnr 2022-16179 2023-06-21
Skrivelse Ut SV: Protest mot byggande i Branterna DNR 2022-16179 2023-06-21
Avtal In Planavtal undertecknat - Alfa Development AB 2023-06-21
Skrivelse In Synpunkter 2023-06-21
Skrivelse In Synpunkter 2023-06-30
Skrivelse In Remissvar Kulturförvaltningen 2023-07-04
Skrivelse Sbk Slättgårdsvägen minnesanteckningar 2023-09-11
Skrivelse Ut Planmöte Slättgårdsvägen - minnesanteckningar 2023-10-13
Skrivelse Ut SV: omplanföslag DNR 2022-16179 Branterna 2023-10-18
Skrivelse In Synpunkter, hemställan om svar 2023-11-03
Skrivelse In Synpunkter 2023-11-07
Skrivelse In Synpunkter 2023-11-07
Skrivelse In Synpunkter 2023-11-07
Skrivelse In Synpunkter 2023-11-08
Skrivelse In Synpunkter 2023-11-08
Skrivelse In Synpunkter 2023-11-08
Skrivelse In Frågor/synpunkter 2023-11-09
Skrivelse Ut SV: Frågor med önskemål om svar 2023-11-09
Skrivelse Ut Slättgårdsvägen - fråga kring skyfall 2023-11-09
Skrivelse Ut 2022-16179-59 - Synpunkter 2023-11-10
Skrivelse Ut 2022-16179-60 - Synpunkter 2023-11-10
Skrivelse Ut 2022-16179-61 - Synpunkter 2023-11-10
Skrivelse Ut 2022-16179-62 - Synpunkter 2023-11-10
Skrivelse Ut 2022-16179-63 - Synpunkter 2023-11-10
Skrivelse In Synpunkter 2023-11-17
Skrivelse In Frågor med önskemål om svar 2023-11-19
Skrivelse In Re: E2023-01171-60 - Mälarhöjden 1:1 i Mälarhöjden, Slättgårdsvägen, markanvisning för bostäder och lokaler inom del av fastigheten... frågor/önskemål om information 2023-11-22
Skrivelse Ut SV: Planmöte Slättgårdsvägen 2023-11-22
Skrivelse Ut 2022-16179-73 - Synpunkter 2023-11-24
Skrivelse In Synpunkter 2024-02-16
Skrivelse In Synpunkter 2024-02-16
Skrivelse In Synpunkter 2024-02-24
Skrivelse In Synpunkter 2024-03-15
Skrivelse In Synpunkter 2024-03-16
Skrivelse In Synpunkter 2024-03-18
Skrivelse Ut 2022-16179-81 - Synpunkter 2024-03-21
Skrivelse In Synpunkter 2024-03-21
Skrivelse Ut SV: 2022-16179-81 - Synpunkter 2024-03-26
Skrivelse In Synpunkter 2024-03-29
Skrivelse In Synpunkter 2024-04-01
Skrivelse Ut SV: omplanföslag DNR 2022-16179 Branterna 2024-04-22
Skrivelse In Synpunkter 2024-04-30
Skrivelse In Sypunkter 2024-05-21
Skrivelse In Synpunkter 2024-05-31
Skrivelse In Synpunkter 2024-06-13
Skrivelse In Synpunkter 2024-06-16
Tillbaka

Logga in

Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in.

Logga in

Så här gör du

Om du har ett ärende kopplade till ditt personnummer kan du logga in och se dokument, beslut och status i ärendet.​


Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm


Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

 ​

Frågor och svar