Ärende

Diarienr
2016-05242

Ärendegrupp
Byggärende

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Yttre ändring (Kulturhuset), byte av fasadglas

Ärendestart
2016-03-24

Ärendeavslut

Senaste beslut
2016-09-20
Startbesked Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Skansen 23

Adress
Sergels Torg 5

Stadsdel
Norrmalm

Handläggare
Said Elmi

Tillhörande dokument

Förklarande text ang dokument- och ärendefilter.

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse Ut Information till fastighetsägare - Skansen 23 - Yttre ändring, byte av fasadglas 2016-03-29
Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2016-03-29
Ritning In Fasadritning Översiktsritning 2016-08-16
Skrivelse In Fasadritning Begäran om samrådsmöte samt certifikat kontrollansvarig 2016-08-16
Skrivelse In Foto Handlingsförteckning 2016-03-24
Bild In Foto Bildokumentation glasfasader 2016-03-24
Utlåtande In Kontrollplan Brandtekniskt utlåtande 2016-08-16
Skrivelse In Kontrollplan Miljöinventering 2016-08-16
Skrivelse In Rapport glasfasader 2016-03-24
Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig, certifikat 2016-03-24
Skrivelse In Följebrev/handlingsförteckning 2016-03-24
Skrivelse In Kontrollplan Beskrivning 2016-08-16
Ritning In Kontrollplan Arkitektritningar enligt förteckning, 44 st 2016-08-16
Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan, bilaga 2016-08-16
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2016-03-24
Ritning In Fasadritning Fasadritningar, 12 st 2016-03-24
Utlåtande In Brandtekniskt utlåtande 2016-03-24
Skrivelse Ut SV: Ang. Skansen 23 - Platsbesök 2016-04-11
Beslut Ut Beslut att avskriva ansökan 2016-05-11
Skrivelse In SV: Ang. Skansen 23 2016-04-11
Skrivelse Ut Ang. Skansen 23 2016-04-06
Skrivelse In Skansen 23 (Kulturhuset) - Fasad info glas 2016-04-29
Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2017-09-21
Skrivelse Ut Protokoll från tekniskt samråd 2016-09-01
Beslut Ut Beslut om startbesked 2016-09-20
Skrivelse In Reviderad kontrollplan 2016-09-13
Skrivelse In VB: Skansen 23 (Kulturhuset) Antikvarisk konsekvensbeskrivning 2016-08-31
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandling (kontrollplan) 2016-09-20
Tillbaka

Logga in

Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in.

Logga in

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 


Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm


Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

E-post: mailto:stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se">stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se  

Frågor och svar