Här kan du köpa underlag för situationsplan och projektering, ortofoton, stompunktsinformation och beställa övriga geodata.

Underlag för situationsplan och projektering levereras i PDF. Behöver du geodata i andra filformat, till exempel DWG, beställer du det under övriga geodata.

Välj produkt