Innan du registrerar din verksamhet

Behöver du registrera verksamheten? Kontrollera här om din verksamhet behöver registreras.

Har du en kontaktmaterialverksamhet? Kontrollera här om din verksamhet behöver registreras

När ska du registrera verksamheten?
  • Registrering kan göras tidigast 6 veckor innan verksamheten startar.
Innan du registrerar din verksamhet bör du ha gjort följande
  • Erhållit ett organisationsnummer genom att registrera ditt företag hos bolagsverket. Detta krävs för att använda denna tjänst.
  • Läst information om livsmedelsverksamhet på verksamt.se
  • Läst igenom informationen på Anmäl livsmedelsanläggning för registrering
  • Om du ska ta över en lokal, kontrollera att denna ligger i Stockholm stad
  • Säkerställ verksamhetens inriktning och huvudsakliga hantering samt antal årsanställda eller utgående ton. Läs mer här: livsmedelsverket.se
  • Har du en tredjepartscertifiering. Läs mer här: kontrollwiki.livsmedelsverket.se

En anmälningsavgift på 1720 kr för handläggning tas ut även om verksamheten inte startar.

Hämta företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Frågor och svar

Du kan registrera din verksamhet via denna e-tjänst om det är max 6 veckor kvar till verksamhetens startdatum. Miljöförvaltningen vill ha ett aktuellt register och registrerar därför inte verksamheter långt innan de ska starta! Du får starta verksamheten två veckor efter att anmälan skickats in, även om du inte fått något beslut från miljöförvaltningen. Om du får ditt beslut om registrering tidigare får du starta när du fått beslutet.
När du har fyllt i alla obligatoriska uppgifter och tryckt på "Skicka" ska ett ärende skapas i myndighetens register. Du får en bekräftelse direkt på skärmen där du får veta vilket diarienummer ärendet har fått. Du får även en bekräftelse via e-post.

Om det är några tekniska problem kan det hända att du inte får någon bekräftelse. I så fall kan du själv kontakta miljöförvaltningen och ta reda på om något ärende har skapats.
Du kan ändra din anmälan till dess att du trycker på "Skicka" på sidan Kontrollera & Skicka. Efter att du har tryckt på "Skicka" kan du inte göra några ändringar, men det går alltid att kontakta miljöförvaltningen om du vill ändra eller komplettera dina uppgifter.