För att ansöka om lov eller göra en anmälan i e-tjänsten behöver du e-legitimation. Välj vad du vill göra och följ de olika stegen.