Använder du en dator gör du dina val i rubrikraden ovan. Använder du en mobil enhet klicka på symbolen uppe till höger.

Aktuellt utbud hittar du via ”Gruppträning” respektive ”Kurser”.

För att boka aktivitet behöver du BankID eller registrera sig i någon av Stockholms stads sim- och idrottshallar. För att boka gruppträning behöver du dessutom ett träningskort för gruppträning.

Så här skapar du ett konto och bokar gruppträning, kurser och simskola.

Problem vid inloggning?

Du får hjälp med inloggning på 08-508 00 508 eller e-support@stockholm.se

Aktuellt just nu

Nu kan Du boka simskola som börjar i januari!

Samma avgift för simskola i alla Stockholms stads simhallar
Under ett par års tid har avgifterna för simskola varit lägre i några simhallar i Stockholms stad och högre i andra. Från och med 2020 har alla simhallar samma avgift för simskola.

Tidigare sänktes avgiften i de utvalda områdena för att göra det möjligt för fler att gå kurser med förhoppningen om att öka simkunnigheten. Simhallarna som ingick i projektet – Farsta, Vällingby, Skärholmen och Tensta sim- och idrottshall samt Husbybadet – finns i områden där simkunnigheten var något lägre än i resten av staden.

Projektet har nu avslutats och priserna för simskola återgår till det vanliga i alla simhallar i staden.

Stockholms stad upphör med crawlkurser
Stockholms stads simskola är inriktad på säkerhet i och kring vatten. Målsättning för kurserna är i första hand att kunna rädda sig själv och undvika faror – och att i förlängningen också kunna rädda andra.

Frisim och crawl syftar främst till att simma snabbt. Därför väljer staden att upphöra med kurser i crawl och frisim. Istället satsar vi ännu mer på att minska drunkningarna och öka glädjen av att kunna simma, genom att lära fler att simma.

Du som ändå känner att du vill utveckla din simteknik med crawl hänvisas till föreningslivet eller privata aktörer.

Oavsett vilket simsätt du använder är du alltid varmt Välkommen till oss!