Se omgivande fastigheter

Här kan du se vilka borrhål som finns runt din fastighet. Du kan även mäta avstånd mellan borrhål.

Du kan ta kartan till hjälp när du planerar dina borrhålsplaceringar. Även du som söker på pappersblankett kan få mycket hjälp av kartan för att hitta en lämplig plats att borra på.