Med denna e-tjänst kan du skapa din ansökan digitalt och skicka in den till miljöförvaltningen. I e-tjänsten kan du även göra ändringar i ett pågående ärende.

Förberedelser du behöver göra innan du ansöker om tillstånd

  1. Innan du placerar dina borrhål måste du ta reda på var ledningar och servitut finns i marken, så att de inte utgör något hinder för dina planerade borrhål. Information om ledningarna får du via Ledningskollen.se och Samlingskartan schakt. Under vissa förhållanden måste du bifoga Samlingskarta schakt (som du köper från trafikkontoret) till din ansökan. För mer information om servitut och andra förberedelser se: Förbered dig innan du ansöker.
  2. Kontrollera att säkerhetsavstånd hålls till Stockholm Exergis eventuella fjärrvärme- och fjärrkylaledningar. Information om detta finns på ledningskollen.se och på Samlingskartan schakt.
  3. Tänk på att när du placerar ditt/dina borrhål så bör det vara minst 20 meter till grannars energibrunnar enligt Normbrunn -16. Under ”Hur har grannarna borrat” i toppmenyn kan du se dina grannars borrhål.
  4. Undvik att placera ingångshålet närmare än 4 meter mot närmaste fasad. Observera också att e-tjänsten inte visar små byggnader som uthus eller andra komplementbyggnader på grannfastigheterna. Du behöver därför kontrollera på plats eller på satellitbilder/flygfoton om det finns små byggnader hos grannarna.
  5. Du behöver kontrollera om det finns markföroreningar på fastigheten där du ska borra, eller i närområdet. Var särskilt observant på verksamheter som kan ha använt sig av klorerade lösningsmedel eftersom de kan sprida sig längre sträckor. På länsstyrelsens webbplats kan du kontrollera om det finns konstaterade eller misstänkta markföroreningar: EBH-kartan
  6. Ta reda på vilken installatör och borrare du tänker anlita, samt ta reda på borrarens certifieringsnummer. Gå in på RISE och sök på personcertifikat för borrare www.ri.se Personcertifikatet måste vara giltigt.
  7. Ta reda på anläggningens tekniska uppgifter. Informationen hittar du i värmepumpens produktblad eller fråga installatören.

På nästa sida "Ansökan" måste du först välja om du ska ansöka om ett nytt värmepumpstillstånd, ansökan om en ändring i ditt befintliga tillstånd eller revidera din borrplan i en pågående ansökan.