Stöd till föräldrar

Stockholm stad erbjuder föräldrar olika typer av stöd i ditt föräldraskap. Ett stöd är att delta i en föräldragrupp, där föräldrar träffas och pratar om sitt föräldraskap.

Föräldraskapsstödsprogrammen som finns för dig är:

  • ABC föräldraträffar – för dig som har barn mellan 0-18 år.
  • Komet föräldraträffar – för dig som har barn mellan 3-18 år och som upplever att det är mycket bråk och konflikter hemma.
  • Föräldraskap i Sverige – för dig som har barn mellan 0-18 år, är född i ett annat land, och vill veta mer om att vara förälder i Sverige.

Alla föräldraträffar är kostnadsfria och sker i din stadsdel.

ABC föräldraträffar – för alla föräldrar

ABC föräldraträffar vänder sig till alla föräldrar som har barn mellan 0-18 år. Föräldraträffarna finns i tre versioner:

ABC föräldraträffar syftar till att stärka relationen mellan förälder och barn. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention. Under fyra gruppträffar får ni diskutera och dela erfarenheter med varandra samt ta del av kunskap om barns utveckling. Träffarna i ABC 0-2 år är 1 timme långa och träffarna i ABC 3-12 och ABC Tonår är 2,5 timme långa.

Komet – vid bråk och konflikter i familjen

Komet föräldraträffar vänder sig till dig som har barn mellan 3-18 år och som upplever mycket bråk och konflikter med ditt barn. Föräldraträffarna finns i två versioner:

Komet föräldraträffarna syftar till att hjälpa dig som förälder att hitta bättre sätt att kommunicera med ditt barn och lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter. Innehållet i Komet bygger på forskning om hur konflikter kan minskas och hur relationen mellan förälder och barn kan stärkas. Under träffarna får ni också dela erfarenheter och diskutera med andra föräldrar. I versionen för åldrarna 3-11 år träffas ni vid 10 tillfällen samt vid en uppföljningsträff. I versionen för åldrarna 12-18 år träffas ni vid 8 tillfällen samt vid en uppföljningsträff. Varje träff är 2,5 timme lång.

Föräldraskap i Sverige – om föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är föräldraträffar för dig som har barn mellan 0-18 år, är född i ett annat land, och vill veta mer om det svenska samhället och att vara förälder i Sverige. Föräldraskap i Sverige tar upp viktiga teman som rör barn och familjeliv i Sverige. Under fem gruppträffar möter du andra utrikesfödda föräldrar och ni får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med varandra. Träffarna är 2,5 timme långa och leds av 2 utbildade gruppledare.