Föräldraskap i Sverige är föräldraträffar för dig som har barn mellan 0-18 år, är född i ett annat land, och vill veta mer om det svenska samhället och att vara förälder i Sverige. Under fem gruppträffar möter du andra utrikesfödda föräldrar och ni får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med varandra. Träffarna är 2,5 timme och leds av 2 utbildade gruppledare. Teman som tas upp på träffarna är, Familj i nytt land, Skolan pojkar och flickor, Hälsa och sjukvård, Föräldrars rättigheter och skyldigheter och Att vara förälder till en tonåring.

Dina kontaktuppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.

Vill du gå på träffarna med din partner?

Om det finns fler föräldrar till barnet uppmuntrar vi att samtliga deltar i föräldragruppen. Det blir lättare att tillsammans tillämpa den nya kunskapen i vardagen. Fyll i e-postadress, en anmälningslänk skickas till adressen. Personen måste själv anmäla sitt intresse för att delta i föräldragruppen.

Barn

Övriga frågor

Vilken tid önskar du delta i en föräldragrupp? Vi kan inte garantera utbildning på önskad tid.

Vi kan inte garantera utbildning på ditt önskade språk.

Här kan du tex. skriva att du önskar gå en specifik föräldragrupp.
Hur fick du information om att vi erbjuder föräldraträffar?