Här anmäler du ärenden gällande byggnader, anläggningar och markområden som fastighetskontoret äger och förvaltar

Fält markerade med är obligatoriska
Återkoppla till anmälare

Välj återkoppling via e-post eller SMS.

Kontaktperson på plats, om annan än ovan:
Återkoppla till anmälare

Beskriv ärendet

Fyll i adressen som fritext om den saknas i rullisten i föregående fält

T.ex. om det finns flera byggnader på adressen, ange vilken byggnad som felanmälan avser.

Ange ytterligare lägesbeskrivning (Våningsplan, rumsnummer m.m.)

Om du är kund hos Fastighetskontoret, ange kundnamn eller kundnummer.

Ladda upp en bild eller fil
Ladda upp

Spara kontaktuppgifter

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

Akuta ärenden

Information

Här kan du som hyresgäst rapportera fel direkt till oss på fastighetskontoret. Det gör du genom att fylla i och skicka det här formuläret.

I ditt hyreskontrakt framgår det vilka åtaganden vi som hyresvärd har för dig, men också vilket ansvar du själv har som hyresgäst.

Fyll i din felanmälan eller beställning av lokaltjänst och klicka på knappen "Skicka ärende" längst ner på sidan. Vi återkopplar till dig så fort som möjligt - senast inom två arbetsdagar.

Flera ärenden?
För att ärendet ska hamna hos rätt person och hanteras så snabbt som möjligt, är det viktigt att varje enskilt fel rapporteras som ett separat ärende. I formuläret till vänster kan du rapportera upp till fyra olika ärenden samtidigt genom att använda länken "Lägg till ytterligare ärende" längst ner i formuläret.

Fyll i adressen som fritext om den saknas i rullisten i föregående fält

T.ex. om det finns flera byggnader på adressen, ange vilken byggnad som felanmälan avser.

Ange ytterligare lägesbeskrivning (Våningsplan, rumsnummer m.m.)

Om du är kund hos Fastighetskontoret, ange kundnamn eller kundnummer.

Ladda upp en bild eller fil