start.stockholm (öppnas i ny flik) kan du läsa mer om livsmedelsinspektioner i Stockholms stad.
Det är en fördröjning på tre veckor från inspektionstillfället till att resultatet visas när det gäller inspektioner med brister. Det kan även bero på att verksamheten bytt ägare sedan inspektionen gjordes. Inspektionsresultat som gäller en tidigare ägare visas inte..
Tjänsten visar inspektioner från den 1 januari 2018
Ja. Om inspektören bedömer att företagaren inte har förutsättningar att servera säker mat, så stänger miljöförvaltningen verksamheten till dess att bristerna är åtgärdade.
• Grön färg visar att det inte fanns några brister vid miljöförvaltningens senaste inspektion. • Gul färg visar att det fanns en eller flera brister vid miljöförvaltningens senaste inspektion Avvikelserna bedömdes inte som allvarliga. De kommer att följas upp vid nästa planerade kontroll. • Röd färg visar att miljöförvaltningen beslutat att göra en extra kontroll. Det kan bero på att det är allvarliga brister eller att verksamheten inte åtgärdat tidigare brister. • Grå färg betyder att verksamheten ännu inte har kontrollerats på grund av att verksamheten är ny eller har ny ägare. Det kan också bero på att den kontroll som är gjord saknar bedömning.