Här kan du ställa anonyma frågor till socialtjänsten i Stockholms stad via telefon eller chatt. Det kan till exempel handla om barn och ungdomar, ekonomiskt bistånd, missbruk, kriminalitet, familjerätt eller annat som rör socialtjänstens område.