Tugg och sväljsvårigheter

Med åldern kan tugg- och sväljsvårigheter komma och en normal konsistens bli svårt att äta. Behovet av anpassad kost kan vara permanent eller vara övergående som vid exempelvis stroke. Ordination görs av sjuksköterska, logoped eller dietist i samråd med läkare. Vid tugg-och sväljsvårigheter bör maten konsistensanpassas för att personen ska kunna tillgodogöra sig energi och näring.

Följande symptom kan kräva ändrad konsistens:

  • Måltiden tar längre tid än normalt.
  • Svårt att tugga viss mat.
  • Hosta och harklingar.
  • Maten samlas i kinderna eller hålls kvar länge innan den sväljs.
Konsistensguiden rekommenderas av Socialstyrelsen och delas upp i:
 
Hel och delad konsistens
  • Normal konsistens, hel eller delad i bitar.

Grov Patekost

  • Vid motoriska problem som tuggproblem. Saftig och mjuk konsistens. Lätt att dela med gaffel.

Timbalkost

  • Vid tugg och sväljproblem. Mjuk och slät konsistens.

Gelékost

  • Vid svåra sväljproblem, känslig munhåla. Mjuk och hal mat som fromage.

Tjockflytande konsistens

  • Slät och trögflytande, lik gräddfilskonsistens.

Flytande Konsistens

  • Slät och rinnande, som tomatsoppa.

Konsistensguide

Konsistensguide

Konsistensguide: Hel och delad

Grov Paté

Grov Paté

​Grov paté

Timbal

Timbal

​Timbal

Gelékost

Gelékost

​Gelékost

Flytande

Flytande

​Tjock- eller tunnflytande konsistens