Kosttillägg

Om man inte får i sig tillräckligt med energi och näring via maten kan kosttillägg vara ett komplement.

Kosttillägg kan vara näringsdrycker, berikade puddingar, berikningspulver med mera.

Kosttillägg ska ges individuellt efter medicinsk bedömning och ordination från omvårdnadsansvarig sjuksköterska eller dietist.
 
  • ​Kosttillägg är lämpligt för den som inte täcker sitt energi- och näringsbehov via maten på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning
  • Kosttillägg ska användas som ett komplement till maten och aldrig ersätta en måltid
  • Kosttillägg ska alltid intas efter måltid för att undvika en mättnadskänsla innan måltid

Tag kontakt med omvårdnadsansvarig sjuksköterska eller dietist vid eventuella frågor.

Näringsdryck

Näringsdryck