Ensamhet

Ensamhet

Många personer bor själva och ensamhet kan leda till undernäring. Måltiden är för många en gemenskap och en upplevelse. Om man får sällskap under måltiden ökar oftast aptiten och man äter mer.

​Det är viktigt att äldre personer får en individuell bedömning om det förekommer en risk för undernäring så att sällskap vid måltider kan tillhandahållas. Det gäller även vid mellanmål.

För äldre i ordinärt boende behövs ett biståndsbeslut för måltidssällskap. Om personen har en demenssjukdom kan han/hon delta i en dagverksamhet (biståndsbeslut behövs). Det finns även öppna mötesplatser för äldre som kommunen arrangerar samt olika pensionärsorganisationer som bland annat anordnar utflykter, gemensamma luncher samt föreläsningar med mera.

Kontakta gärna din kommun för att få mer information.