Ensamhet och omgivning

Ensamheten kan vara en orsak till undernäring.
Måltiden är gemenskap och en upplevelse för alla sinnen. Många personer bor själva och ensamhet kan leda till undernäring. Om den äldre får sällskap vid matsituationen så skapas en social aktivitet och måltiden blir något att se fram emot.
Det är viktigt att den äldre får en individuell bedömning om det förekommer risk för undernäring så att sällskap vid måltid bedöms av biståndsbedömare och tid avsätts. Det gäller även vid mellanmålen.

​Det finns öppna mötesplatser för äldre som kommunen arrangerar samt olika organisationer som till exempel PRO (pensionärsorganisation) som bland annat anordnar utflykter, lunch samt föreläsningar med mera.

Om den äldre har minnessvårigheter eller demenssjukdom så kan personen delta i dagverksamhet (biståndsbeslut behövs).

Kontakta gärna din kommun för att få mer information.