Tecken på viktminskning

Det är viktigt att förebygga viktminskning i ett tidigt stadium för att undvika onödigt lidande.  

All ofrivillig viktförlust bör utredas. Kontakta gärna en sjuksköterska eller dietist om en person gått ner i vikt.  
 
För att upptäcka om en person har minskat i vikt eller har ett försämrat matintag kan det vara bra att vara uppmärksam på:
 
  • Om personen har svårt att äta (svälja och/eller tugga) 
  • Om personen har magrat, t ex ifall ringar, klocka eller kläder sitter lösare än tidigare
  • Om personen har blivit trött/orkeslös
  • Om personens aptit har försämrats
  • Om personens egna önskemål om mat har minskat
  • Om personen har problem med balansen

Tecken på viktminskning

Tecken på viktminskning