Här kan du köpa stompunktsuppgifter samt utdrag ur stadsbyggnadskontorets olika kartserier i PDF-format.

Kartor & Geodata

Här kan du beställa underlag för situationsplan, Ortofoto samt Baskarta inkl registerkarta, i PDF-format.

Stompunkter

Här kan du köpa information om stadsbyggnadskontorets stompunkter i form av koordinatuppgifter och stompunktsbeskrivningar.

Information

Kontakta stadsbyggnadskontoret.
Vid problem med denna tjänst kontakta Felanmälan.

Frågor och svar