​Grundpriset för första punkten är 480 kronor exklusive moms.
Därutöver tillkommer 240 kronor per ny punkt exklusive moms.   

Information


Vid problem med den här tjänsten, kontakta stadsbyggnadskontoret.