​Grundpriset för första punkten är 470 kronor exklusive moms.
Därutöver tillkommer 240 kronor per ny punkt exklusive moms.   

Information

Kontakta stadsbyggnadskontoret.
Vid problem med denna tjänst kontakta Felanmälan.