Här kan du beställa underlag för situationsplan, Ortofoto samt Baskarta inkl registerkarta, i PDF-format.

Om ni önskar geodata i annat format än PDF, så fyll i beställningsblanketten som finns att ladda ned på denna länk: Beställning av geodata och skicka den till geodataservice@stockholm.se tillsammans med önskat utsnitt för offert.

Har du frågor om våra produkter, kontakta Kart- och geodataservice.

Öppna data: Stadskarta och Tätortskarta Stockholms län

Information om Nybyggnadskarta.

Baskarta inkl. registerkarta

Baskarta inklusive registerkarta är stadens storskaliga grundläggande kartprodukt ursprungligen upprättat i skala 1:400. Här kan du beställa den i flera olika skalor och i format A4 eller A3.


Underlag för situationsplan

Vid ansökan om till exempel bygglov eller bergvärme behöver du ett baskarteutdrag. Utdraget kan användas vid lovärenden där det inte behövs en nybyggnadskarta.


Ortofoto

Flygbilderna är tagna den 2-5 maj 2017 från 1 850 meters flyghöjd med en geometrisk upplösning på 8 cm.


Information

Kontakta stadsbyggnadskontoret.
Vid problem med denna tjänst kontakta Felanmälan.

Frågor och svar