stockholm.se

E-tjänsten har flyttat.

Från och med 19:e november 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/matforgiftning/