Välkommen att lämna in din ansökan.

Förbered din ansökan!

Se till så att du har all information tillgänglig.

  • Plusgiro, bankgiro eller bankkonto kopplat till din organisation för utbetalning vid bifall.

Följande bilagor ska bifogas som digitala handlingar:

Om du söker över 150 000 kr:
  • Senaste årsredovisning med underskrifter och revisionsberättelse
  • Förteckning över aktuell styrelse
  • Namn på revisor
Om du söker över 350 000 kr eller om insatsen sträcker sig över ett år ska du bifoga:
  • Senaste årsredovisning med underskrifter och revisionsberättelse
  • Förteckning över aktuell styrelse
  • Namn på revisor
  • Detaljerad budget med både intäkter och utgifter
  • Underlag beträffande ert arbetsmiljöarbete mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier. Blanketten finns på www.stockholm.se/kulturstod. Den fyller du i och skriver ut. Styrelsens ordförande samt verksamhetsledare ska skriva under. Scanna in blanketten och ladda upp den som bilaga

Om du söker genom din enskilda firma, bifoga senaste deklaration.

Varje fil får ha en maxstorlek på 10 MB.

Ansökan ska vara komplett när du skickar in den. Kulturförvaltningen tar inte emot kompletteringar i efterhand.