Just nu finns det inga tillfälliga stöd att söka.

Ansökan om stöd till de sverigefinska, samiska och tornedalska minoriteterna. Ansökan är öppen 3 juni-19 juni. Besked lämnas 13 september, så man kan endast söka för aktiviteter efter detta datum.