Ställ en fråga

Välkommen att ställa en fråga till Origo när du behöver råd eller stöd. Du får svar inom tre arbetsdagar. Vi som besvarar frågorna arbetar på Origo som kuratorer eller barnmorska med stor erfarenhet av att träffa ungdomar och barn. OBS! Är du yrkesverksam, maila till origo@stockholm.se.

Om du vill vara anonym

För att kunna vara anonym är det viktigt att du inte skriver ditt namn eller andra uppgifter som gör att du kan identifieras. Om vi får veta att en person under 18 år far illa och vi vet vem det är måste vi göra en orosanmälan till utredande enhet inom socialtjänsten. Innehållet i en fråga kommer bara läsas av personalen på Origo.

Ställ en fråga till Origo