Nedan hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Du kan sortera fakturorna på någon av rubrikerna Typ av faktura, Förfallodatum eller Belopp. För betalda fakturor går det också att sortera på rubriken Betaldatum.
Klicka på dokumentsymbolen under rubriken Se faktura i kolumnen längs till höger för den faktura du vill se. För att kunna öppna fakturan krävs det att du har Adobe Reader installerat.
För att få mer information om fakturan, klicka på Visa fakturadetaljer. Då visas bland annat vilken förvaltning som skickat fakturan. Du kan även titta på fakturan för att få mer information.
Fakturorna visas i 18 månader från fakturadatum på fakturan.
Nej, du kan endast se fakturor som du själv är fakturamottagare för. Det går inte att anmäla sig för att se andras fakturor. Kontroll sker genom att e-legitimationens personnummer är samma som fakturamottagarens.
Det kan ta upp till 4 dagar innan din inbetalning är registrerad hos oss beroende på vilken typ av inbetalning som har gjorts. Fakturan visas som betald i Mina fakturor först när inbetalningen är registrerad hos oss.
Nej, här ges endast information om vilka fakturor du har fått och om de är obetalda eller betalda. Om du vill kunna betala dina fakturor elektroniskt kan du göra en ansökan om e-faktura.
Nej, det kostar inget att använda Mina fakturor. Det räcker med att du har en e-legitimation och att du är fakturamottagare av fakturor från stockholm stad.
Det kan vara så att fakturan som skickades ut var felaktig och har tagits bort. Då återfinns fakturan bland betalda fakturor och ett meddelande finns att fakturan är felaktig och har tagits bort. Det kan också vara så att du gjort en delbetalning och att resterande belopp inte ska betalas, då visas fakturan också som betald. Om du är osäker på om du ska betala en faktura eller inte kan du alltid kontakta oss.
Om fakturan inte betalas trots att påminnelse skickats ut, överförs fakturan till ett inkassobolag. Inkassobolaget skickar ut ett inkassokrav till dig med uppmaning om att betala fakturan. Inkassoföretaget tar även ut en lagstadgad inkassoavgift plus dröjsmålsränta som måste betalas. Det är viktigt att betalning sker till det plus- eller bankgiro som finns angivet på inkassokravet. Har du frågor kring inkassokrav ska kontakt tas med inkassobolaget. Information om vem du ska vända dig till finns på inkassokravet.
Som inkassoåtgärder räknas krav eller andra påtryckningar mot dig för att få dig att betala din skuld. Den första inkassoåtgärden innebär att du får ett kravbrev från det inkassobolag som vi samarbetar med. Om du inte betalar kan inkassobolaget ansöka hos kronofogdemyndigheten om ett så kallat betalningsföreläggande. Om du ändå inte betalar din skuld kan du få en betalningsanmärkning. Kronofogden får också driva in skulder med tvång. En betalningspåminnelse räknas inte som en inkassoåtgärd.
Mina fakturor är en kostnadsfri tjänst från Stockholms stad där fakturor och eventuella påminnelser som har skickats till dig presenteras. Du kan se om din faktura är obetald eller betald samt få annan information om din faktura. Om du har Adobe Reader kan du öppna en kopia av din faktura, skriva ut den samt spara ned den.
Det kan finnas flera skäl till att en faktura inte visas: * Om fakturan är äldre än 18 månader. * Om fakturan är obetald och har förfallt för mer än 12 månader sedan. * Om personnumret i din e-legitimation inte stämmer överens med personnumret på fakturan. Det är endast fakturor till privatpersoner som visas i Mina fakturor.
För att kunna visa fakturan måste du ha installerat programmet Adobe Reader.
Om du har mer än en obetald faktura som passerat förfallodatum kommer alla förfallna fakturor att finnas med på samma påminnelse. Det gör att om du visar en påminnelse för en faktura kan den innehålla fler fakturor än bara den som du öppnat påminnelsen för.
Fakturan kan visas i Mina fakturor innan du hunnit få hem pappersfakturan i brevlådan. Detta beror på att pappersfakturan skickas med B-post och det tar omkring 5 dagar för fakturan att komma fram, medan Mina fakturor uppdateras direkt när fakturan skapas. Om du är anmäld för e-faktura kommer fakturan visas i din internetbank inom en dag från det att den har skickats.
Frågor om e-tjänsten besvaras av Kontaktcenter Stockholm e-tjänstsupport. Om du vill komma i kontakt med Kontaktcenter Stockholm
Om du öppnar fakturakopian kan du kontrollera under rubriken Vår referens vem som är din kontaktperson vid fakturafrågor. Finns det inga uppgifter där kan du använda de kontaktuppgifter som finns i sidhuvudet på fakturan. Om fakturan har överförts till inkasso kontaktar du inkassobolaget direkt.