KOMET riktar sig till föräldrar som har barn i åldrarna 3-18 år och som upplever att det är mycket konflikter i vardagen med barnet och som vill ha stöd att hantera dessa.

KOMET består av elva gruppträffar på två och en halv timme med upp till tolv deltagare. Forskning på KOMET visar att konflikter minskar med 40 procent i de familjer som deltagit.

Fält markerade med * är obligatoriska


Kontaktinformation

Fältet är obligatoriskt
Fältet är obligatoriskt
Fältet är obligatoriskt
Fältet är obligatoriskt
Fältet är obligatoriskt
@ Fältet är obligatoriskt
@ Fältet är obligatoriskt
Fältet är obligatoriskt

Barn


Övrig information
Genom att fylla i anmälan accepterar du PLUS och din stadsdels behandling av dina av personuppgifter för att placera dig i föräldragrupp utifrån dina önskemål. Behandlingen följer Personuppgiftslagen. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få ett registerutdrag. Vänd dig till Socialförvaltningen, personuppgiftsombudet, 106 64 Stockholm. Begäran om registerutdrag ska vara skriftlig.